Rett til annullering

Rett til annullering

Du har rett til å trekke deg fra kjøpskontrakten innen 30 dager uten å måtte oppgi noen grunn. Annulleringsperioden vil utløpe etter 30 dager fra den dagen du, eller en tredjepart som ikke er transportøren og som du anviser, mottar varene fysisk. For å benytte deg av retten til annullering må du gi oss beskjed

HAGAN Ski Ges.m.b.H.

Eggerdingerstraße 6

A-4980 Antiesenhofen

tlf.: +43 7711 33133

faks: ++43 7711 33133 – 11

e-post: info@hagan-ski.com

om din avgjørelse om å trekke deg fra denne kontrakten, i en klar og utvetydig erklæring (f.eks. i et brev, en faks eller i en e-post). (For å gjøre dette kan du bruke det vedlagte annulleringsskjemaet. Dette er likevel ikke obligatorisk.) Du kan fylle ut og sende annulleringsskjemaet eller en annen utvetydig erklæring elektronisk på nettstedet vårt www.hagan-ski.com. Dersom du benytter deg av dette alternativet, vil vi umiddelbart sende deg en kvittering som bekrefter at vi har mottatt annulleringen (f.eks. på e-post).

---- Last ned annulleringsskjema ----

Det må bekreftes at annulleringsperioden ikke er utløpt dersom du sender et varsel om at du benytter deg av retten til å trekke deg fra kontrakten.

KONSEKVENSER AV ANNULLERING

Dersom du trekker deg fra denne kontrakten, er vi forpliktet til å betale tilbake alt du har betalt til oss umiddelbart (unntatt tilleggskostnader som tilkommer dersom du velger en annen leveringsmåte enn standard levering som tilbys av oss), eller senest innen 14 dager fra den dagen vi mottar beskjed fra deg om at du ønsker å trekke deg fra denne kontrakten. Til denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmåte som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med deg; du vil ikke under noen omstendighet måtte betale noe gebyr for denne tilbakebetalingen. Vi kan vente med tilbakebetalingen inntil varene er blitt returnert til oss eller du har gitt bevis for at du har sendt varene i retur. Du må sende varene i retur eller gi dem til oss uten unødvendig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen du gir oss beskjed om at du ønsker å trekke deg fra denne kontrakten på: HAGAN Ski Ges.m.b.H. Andiesen 11 A-4774 St. Marienkirchen bei Schärding Det må bekreftes at fristen er overholdt, det vil si at varene sendes i retur innen perioden på 14 dager er utløpt. Det er du som betaler direktekostnadene ved å returnere varene. Dersom varene på en eller annen måte er blitt redusert i verdi, er du kun ansvarlig for dette dersom dette har oppstått som følge av annen bruk enn det som er nødvendig for at varene skal fungere på normal måte.

UNNTAK FRA RETTEN TIL ANNULLERING

Ski der bindingene allerede er festet på er unntatt fra retten til annullering siden disse er spesielt tilpasset kundens behov og gjør dermed at skiene ikke kan selges på nytt.

RETURER

Et returskjema følger med bestillingen din. Dersom du trenger et nytt skjema, kan du finne det her. Vennligst fyll ut hele skjemaet og legg det vet i returpakken. Dette vil gjøre at vi kan behandle returen din raskt og sikkert. Vennligst pakk inn varene godt og behandle dem forsiktig.

KLAGER

Kunder kan også benytte seg av EUs nettbaserte klageportal: http://ec.europa.eu/odr Du kan også sende klagene dine direkte til oss på følgende e-postadresse: kontakt@hagan-ski.com Vårt supportteam tar gjerne imot andre spørsmål som du måtte ha.